Papers
  Research Papers-2017
  Research Papers-2016
  Research Papers-2015
  Research Papers-2014
  Research Papers-2013
  Research Papers-2012
  Research Papers-2011
  Research Papers-2010
  Research Papers-2009
  Research Papers-2008
  Research Papers-2007
  Research Papers-2006
    Location: Home > Papers > Research Papers-2016

Research Papers-2016

No.

Authors

Title

Journal

1.          

Gu, Zhi-Gang; Zhan, Caihong; Zhang, Jian; Bu, Xianhui

Chiral chemistry of metal-camphorate frameworks

Chemical Society Reviews, 2016, 45, 3122-3144

2.          

Qin Liu, Yaobing Wang*, Liming Dai*, Jiannian Yao

Scalable fabrication of nanoporous carbon fiber films as bifunctional catalytic electrodes for flexible Zn-air batteries

Advanced Materials, 2016, 28, 3000-3006

3.          

Wang, Meng; Cai, Dongdong; Yin, Zhigang; Chen, Shan-Ci; Du, Cheng-Feng; Zheng, Qingdong

Asymmetric-Indenothiophene-Based Copolymers for Bulk Heterojunction Solar Cells with 9.14% Efficiency

Advanced Materials, 2016, 28, 3359-3365

4.          

Ming-Shui Yao, Wen-Xiang Tang, Guan-E Wang, Bhaskar Nath, and Gang Xu*

MOF Thin Film-Coated Metal Oxide Nanowire Array:Significantly Improved Chemiresistor Sensor Performance

Advanced Materials, 2016, 28, 5229-5234

5.          

Gu, Zhi-Gang; Fu, Hao; Neumann, Tobias; Xu, Zong-Xiong; Fu, Wen-Qiang; Wenzel, Wolfgang; Zhang, Lei; Zhang, Jian; Woell, Christof

Chiral Porous Metacrystals: Employing Liquid-Phase Epitaxy to Assemble Enantiopure Metal-Organic Nanoclusters into Molecular Framework Pores

Acs Nano, 2016, 10, 977-983

6.          

Zhou, Yuntao; Li, Lijie; Ye, Hebo; Zhang, Ling; You, Lei

Quantitative Reactivity Scales for Dynamic Covalent and Systems Chemistry

Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 381-389

7.          

Gao, Mei-Yan; Wang, Fei; Gu, Zhi-Gang; Zhang, De-Xiang; Zhang, Lei; Zhang, Jian

Fullerene-like Polyoxotitanium Cage with High Solution Stability

Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 2556-2559

8.          

Zhao, Sangen; Kang, Lei; Shen, Yaoguo; Wang, Xiaodong; Asghar, Muhammad Adnan; Lin, Zheshuai; Xu, Yingying; Zeng, Siyuan; Hong, Maochun; Luo, Junhua

Designing a Beryllium-Free Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Material without a Structural Instability Problem

Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 2961-2964

9.          

Jie, Xiaoming; Shang, Yaping; Zhang, Xiaofeng; Su, Weiping

Cu-Catalyzed Sequential Dehydrogenation-Conjugate Addition for beta-Functionalization of Saturated Ketones: Scope and Mechanism

Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 5623-5633

10.       

Fang, Wei-Hui; Zhang, Lei; Zhang, Jian

A 3.6 nm Ti-52-Oxo Nanocluster with Precise Atomic Structure

Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 7480-7483

11.       

Zhang,Guoxiang; Yang,Shuang; Zhang,Xiaoyan; Lin,Qiqiao; Das,Deb. K.; Liu,Jian; Fang,Xinqiang

Dynamic Kinetic Resolution Enabled by Intramolecular Benzoin Reaction: Synthetic Applications and Mechanistic Insights

Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 7932-7938

12.       

Ming-Li Liang,Chun-Li Hu,Fang Kong,* Jiang-Gao Mao*,

BiFSeO3: An Excellent SHG Material Designed by Aliovalent

Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 9433-9436

13.       

Yuan-Biao Huang,Qiang Wang,Jun Liang,Xusheng Wang,and Rong Cao*

Soluble Metal-Nanoparticle-Decorated Porous Coordination Polymers for the Homogenization of Heterogeneous Catalysis

Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 10104-10107

14.       

Feng,Mei-Ling; Sarma,Debajit; Qi,Xing-Hui; Du,Ke-Zhao; Huang,Xiao-Ying; Kanatzidis,Mercouri G.

Efficient Removal and Recovery of Uranium by a Layered Organic-Inorganic Hybrid Thiostannate

Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 12578-12585

15.       

Kai-Yao Wang,Mei-Ling Feng,Xiao-Ying Huang*,Jing Li,

Organically directed heterometallic chalcogenidometalates containing group 12(II)/13(III)/14(IV) metal ions and antimony(III)

Coordination Chemistry Reviews, 2016, 322, 41-68

16.       

Zhang, Hai-Xia; Liu, Meng; Wen, Tian; Zhang, Jian

Synthetic design of functional boron imidazolate frameworks

Coordination Chemistry Reviews, 2016, 307, 255-266

17.       

Sangen Zhao,Yi Yang,Yaoguo Shen,Bingqing Zhao,Lina Li,Chengmin Ji,Zhenyue Wu,Daqiang Yuan,Zheshuai Lin,* Maochun Hong,and Junhua Luo*

Cooperation of Three Chromophores Generates the Water-Resistant Nitrate Nonlinear Optical Material Bi3TeO6OH(NO3)2

Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 1-6

18.       

Wang,Guane; Xu,Gang; Liu,Bin-Wen; Wang,Ming-Sheng; Yao,Ming-Shui; Guo,Guo-Cong

Semiconductive Nanotube Array Constructed from Giant [(Pb18I54)-I-II(I-2)(9)] Wheel Clusters

Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 514-518

19.       

Liu, Jin-Xiu; Gao, Mei-Yan; Fang, Wei-Hui; Zhang, Lei; Zhang, Jian

Bandgap Engineering of Titanium-Oxo Clusters: Labile Surface Sites Used for Ligand Substitution and Metal Incorporation

Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 5160-5165

20.       

Li,Xin-Xiong; Wang,Yang-Xin; Wang,Rui-Hu; Cui,Cai-Yan; Tian,Chong-Bin; Yang,Guo-Yu

Designed Assembly of Heterometallic Cluster Organic Frameworks Based on Anderson-Type Polyoxometalate Clusters

Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 6462-6466

21.       

Sun, Zhihua; Liu, Xitao; Khan, Tariq; Ji, Chengmin; Asghar, Muhammad Adnan; Zhao, Sangen; Li, Lina; Hong, Maochun; Luo, Junhua

A Photoferroelectric Perovskite-Type Organometallic Halide with Exceptional Anisotropy of Bulk Photovoltaic Effects

Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 6545-6550

22.       

Pang, Jiandong; Liu, Caiping; Huang, Yougui; Wu, Mingyan; Jiang, Feilong; Yuan, Daqiang; Hu, Falu; Su, Kongzhao; Liu, Guoliang; Hong, Maochun

Visualizing the Dynamics of Temperature- and Solvent-Responsive Soft Crystals

Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 7478-7482

23.       

Jian Lü,Rong Cao*

Supramolecular organic frameworks (SOFs) with extrinsic porosity: a new platform for carbon storage and separation

Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 9474-9480

24.       

Hua Lin,Gangjian Tan,Jin-Ni Shen,Shiqiang Hao,Li-Ming Wu,Nicholas Calta,Christos Malliakas,Si Wang,Ctirad Uher,Christopher Wolverton,and Mercouri G. Kanatzidis

Concerted Rattling in CsAg5Te3 Leading to Ultralow Thermal Conductivity and High Thermoelectric Performance

Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 11431-11436

25.       

Sun, Zhihua; Zeb, Aurang; Liu, Sijie; Ji, Chengmin; Khan, Tariq; Li, Lina; Hong, Maochun; Luo, Junhua

Exploring a Lead-free Semiconducting Hybrid Ferroelectric with a Zero-Dimensional Perovskite-like Structure

Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 11854-11858

26.       

Qingping Wu,Feng Huang,Mingshi Zhao,Ju Xu,Jiangcong Zhou,Yuansheng Wang*

Ultra-small yellow defective TiO2 nanoparticles for co-catalyst free photocatalytic hydrogen production

Nano Energy, 2016, 24, 63-71

27.       

Yan Gao,Feng Huang*,Hang Lin,Jiangcong Zhou,Ju Xu,Yuansheng Wang*

A Novel Optical Thermometry Strategy Based on Diverse Thermal Response from Two Intervalence Charge Transfer States

Advanced Functional Materials, 2016, 26, 3139-3145

28.       

Li, Shangda; Cai, Lei; Ji, Huafang; Yang, Long; Li, Gang

Pd(II)-catalysed meta-C-H functionalizations of benzoic acid derivatives

Nature Communications, 2016, 7, 10443

29.       

Chen,Xuxing; Li,Yunpeng; Pan,Xiaoyang; Cortie,David; Huang,Xintang; Yi,Zhiguo

Photocatalytic oxidation of methane over silver decorated zinc oxide nanocatalysts

Nature Communications, 2016, 7, 12273

30.       

Li, Wei-Jin; Liu, Juan; Sun, Zhi-Hua; Liu, Tian-Fu; Lu, Jian; Gao, Shui-Ying; He, Chao; Cao, Rong; Luo, Jun-Hua

Integration of metal-organic frameworks into an electrochemical dielectric thin film for electronic applications

Nature Communications, 2016, 7, 11830

31.       

Ju,Zhanfeng; Yan,Shichen; Yuan,Daqiang

De Novo Tailoring Pore Morphologies and Sizes for Different Substrates in a Urea-Containing MOFs Catalytic Platform

Chemistry of Materials, 2016, 28, 2000-2010

32.       

Min Luo,Yunxia Song,Chensheng Lin,Ning Ye,Wendan Cheng,XiFa Long

Molecular Engineering as an Approach To Design a New Beryllium-Free Fluoride Carbonate as a Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Material

Chemistry of Materials, 2016, 28, 2301-2307

33.       

Bo Wang,Hang Lin*,Feng Huang,Ju Xu,Hui Chen,Zebin Lin,Yuansheng Wang*

Non-Rare-Earth  BaMgAl10-2xO17:xMn4+,xMg2+: A Narrow-Band Red Phosphor for Use as a High-Power Warm w-LED

Chemistry of Materials, 2016, 28, 3515-3524

34.       

Na Yu,Shichao Wang,Ning Ye,Fei Liang,Zheshuai Lin,Min Luo,Kenneth R. Poeppelmeier

A Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Crystal Strontium Beryllium Borate Fluoride with Planar Be(OF)3 Groups

Chemistry of Materials, 2016, 28, 4563-4571

35.       

Yaoguo Shen,Yi Yang,Sangen Zhao,Bingqing Zhao,Zheshuai Lin,Chengmin Ji,Lina Li,Ping Fu,Maochun Hong,Junhua Luo

Deep-Ultraviolet Transparent Cs2LiPO4 Exhibits an Unprecedented Second Harmonic Generation

Chemistry of Materials, 2016, 28, 7110-7116

36.       

Bian,Guangling; Yang,Shiwei; Huang,Huayin; Zong,Hua; Song,Ling; Fan,Hongjun; Sun,Xiaoqiang

Chirality sensing of tertiary alcohols by a novel strong hydrogen-bonding donor - selenourea

Chemical Science, 2016, 7, 932-938

37.       

Chen,Gui; Song,Jinshuai; Yu,Yinghua; Luo,Xuesong; Li,Chunsen; Huang,Xueliang

Aminofluorination: transition-metal-free N-F bond insertion into diazocarbonyl compounds

Chemical Science, 2016, 7, 1786-1790

38.       

Zhong,Hong; Liu,Caiping; Wang,Yangxin; Wang,Ruihu; Hong,Maochun

Tailor-made porosities of fluorene-based porous organic frameworks for the pre-designable fabrication of palladium nanoparticles with size, location and distribution control

Chemical Science, 2016, 7, 2188-2194

39.       

Xu, Jin; Zhou, Shanyong; Tu, Datao; Zheng, Wei; Huang, Ping; Li, Renfu; Chen, Zhuo; Huang, Mingdong; Chen, Xueyuan

Sub-5 nm lanthanide-doped lutetium oxyfluoride nanoprobes for ultrasensitive detection of prostate specific antigen

Chemical Science, 2016, 7, 2572-2578

40.       

Yongsheng Liu,Shanyong Zhou,Zhu Zhuo,Renfu Li,Zhuo Chen,Maochun Hong*,Xueyuan Chen*,

In-Vitro Upconverting/Downshifting Luminescent Detection of Tumor Markers Based on Eu3+-Activated Core-Shell-Shell Lanthanide Nanoprobes

Chemical Science, 2016, 7, 5013-5019

41.       

Xue,Hui; Chen,Qihui; Jiang,Feilong; Yuan,Daqiang; Lv,Guangxun; Liang,Linfeng; Liu,Luyao; Hong,Maochun

A regenerative metal-organic framework for reversible uptake of Cd(II): from effective adsorption to in situ detection

Chemical Science, 2016, 7, 5983-5988

42.       

Liu,Bin-Wen; Zeng,Hui-Yi; Jiang,Xiao-Ming; Wang,Guan-E; Li,Shu-Fang; Xu,Li; Guo,Guo-Cong

[A(3)X][Ga3PS8] (A = K, Rb; X = Cl, Br): promising IR non-linear optical materials exhibiting concurrently strong second-harmonic generation and high laser induced damage thresholds

Chemical Science, 2016, 7, 6273-6277

43.       

Lu, Shan; Tu, Datao; Li, Xingjun; Li, Renfu; Chen, Xueyuan

A facile "ship-in-a-bottle" approach to construct nanorattles based on upconverting lanthanide-doped fluorides

Nano Research, 2016, 9, 187-197

44.       

Chen,Yumin; Nie,Hui; Deng,Ke; Wu,Shili; Xue,Jindong; Shu,Lijin; Yu,Yue; Geng,Yanfang; Li,Ping; Yang,Yanlian; Zeng,Qingdao

Peptide recognition by functional supramolecular nanopores with complementary size and binding sites

Nano Research, 2016, 9, 1452-1459

45.       

Qiangmin Yu,Chuxin Wu*,Lunhui Guan*

Direct Enrichment of Metallic Single-Walled Carbon Nanotubes by Using NO2 as Oxidant to Selectively Etch Semiconducting Counterparts

The Journal of Physical Chemistry Letters, 2016, 7, 4470-4474

46.       

Li,Shengping; Zhao,Yanhe; Zhao,Zheng; Wu,Xiuling; Sun,Lifang; Liu,Qingsong; Wu,Yunkun

Crystal Structure of the GRAS Domain of SCARECROW-LIKE7 in Oryza sativa

Plant Cell, 2016, 28, 1025-1034

47.       

Yun-Hu Han,Zhong-Yuan Zhou,Chong-Bin Tian,Shao-Wu Du

A dual-walled cage MOF as an efficient heterogeneous catalyst for the conversion of CO2 under mild and co-catalyst free conditions

Green Chemistry, 2016, 18, 4086-4091

48.       

Zhang, Lei; Zeng, Zhanzhuang; Hu, Chaohua; Bellis, Susan L.; Yang, Wendi; Su, Yintao; Zhang, Xinyan; Wu, Yunkun

Controlled and targeted release of antigens by intelligent shell for improving applicability of oral vaccines

Biomaterials, 2016, 77, 307-319

49.       

Feng,Ya-Nan; Du,Shao-Wu

A nonanuclear nickel cluster-based coordination polymer for solar hydrogen production from water in open atmosphere

Applied Catalysis B-Environmental, 2016, 198, 404-410

50.       

D. H. Wang,J. N. Pan,H. H. Li,J. J. Liu,Y. B. Wang,L. T. Kang* and J. N. Yao*,

A Pure Organic Heterostructure of μ-oxo Dimeric Iron (III) Porphyrin and graphitic-C3N4 for Solar H2 Production from Water

Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 290-296

51.       

Huihui Li,Liulun Jie,Jiannan Pan,Longtian Kang,Jiannian Yao

Direct photocatalytic hydrogen evolution from water splitting using nanostructures of hydrate organic small molecule as photocatalysts

Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 6577-6584

52.       

Syed Comail Abbas,#8225;,Kui Ding,#8225;,Qin Liu,Yiyin Huang,Yakun Bu,Jing Wu,Jiangquan Lv,Muhammad Arsalan Ghausi and Yaobing Wang

Si–C–F decorated porous carbon materials: A new class of electrocatalysts for the oxygen reduction reaction

Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 7924-7929

53.       

Li,Wei-Jin; Tu,Min; Cao,Rong; Fischer,Roland A.

Metal-organic framework thin films: electrochemical fabrication techniques and corresponding applications & perspectives

Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 12356-12369

54.       

Wang,Yangxin; Zhao,Huaixia; Li,Xinxiong; Wang,Ruihu

A durable luminescent ionic polymer for rapid detection and efficient removal of toxic Cr2O72-

Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 12554-12560

55.       

Long,Xia; Ma,Zuju; Yu,Han; Gao,Xiangyun; Pan,Xiaoyang; Chen,Xuxing; Yang,Shihe; Yi,Zhiguo

Porous FeNi oxide nanosheets as advanced electrochemical catalysts for sustained water oxidation

Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 14939-14943

56.       

Liang,Linfeng; Chen,Qihui; Jiang,Feilong; Yuan,Daqiang; Qian,Jinjie; Lv,Guangxun; Xue,Hui; Liu,Luyao; Jiang,Hai-Long; Hong,Maochun

In situ large-scale construction of sulfur-functionalized metal-organic framework and its efficient removal of Hg(II) from water

Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 15370-15374

57.       

Yun-Hu Han,Yingxiang Ye,Chongbin Tian,Zhangjing Zhang,Shao-Wu Du,Shengchang Xiang

High proton conductivity in an unprecedented anionic metalloring organic framework (MROF) containing novel metalloring clusters with thelargest diameter

Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 18742-18746

58.       

Liu, Peng-Fei; Zhou, Liujiang; Frauenheim, Thomas; Wu, Li-Ming

New quantum spin Hall insulator in two-dimensional MoS2 with periodically distributed pores

Nanoscale, 2016, 8, 4915-4921

59.       

Mingshi Zhao,Feng Huang*,Hang Lin,Jiangcong Zhou,Ju Xu,Qingping Wu,Yuansheng Wang*

CuGaS2–ZnS p–n nanoheterostructures: a promising visible light photo-catalyst for water-splitting hydrogen production

Nanoscale, 2016, 8, 16670-16676

60.       

Huang, Yuan-Biao; Shen, Min; Wang, Xusheng; Huang, Ping; Chen, Ruiping; Lin, Zu-Jin; Cao, Rong

Water-medium C-H activation over a hydrophobic perfluoroalkane-decorated metal-organic framework platform

Journal of Catalysis, 2016, 333, 1-7

61.       

Wang, Meng; Ye, Hebo; You, Lei; Chen, Xueyuan

A Supramolecular Sensor Array Using Lanthanide-Doped Nanoparticles for Sensitive Detection of Glyphosate and Proteins

Acs Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 574-581

62.       

Zha, Daijun; You, Lei

Multiresponsive Dynamic Covalent Assemblies for the Selective Sensing of Both Cu2+ and CN- in Water

Acs Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 2399-2405

63.       

Yongchuan Liu,Xiaofei Miao,Jianhui Fang,Xiangxin Zhang,Sujing Chen,Wei Li,Wendou Feng,Yuanqiang Chen,Wei Wang,Yining Zhang

Layered-MnO2 nanosheet grown on nitrogen-doped-graphene template as a composite cathode for flexible solid-state asymmetric supercapacitor

Acs Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 5251-5260

64.       

Pan,Xiaoyang; Chen,Xuxing; Yi,Zhiguo

Defective, Porous TiO2 Nanosheets with Pt Decoration as an Efficient Photocatalyst for Ethylene Oxidation Synthesized by a C3N4 Templating Method

Acs Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 10104-10108

65.       

Liang-Jin Xu,Xian-Chong Zeng,Jin-Yun Wang,Li-Yi Zhang,Yun Chi,* and Zhong-Ning Chen*

Phosphorescent PtAu2 Complexes with Differently Positioned Carbazole-Acetylide Ligands for Solution-Processed Organic Light-Emitting Diodes with External Quantum Efficiencies of over 20%

Acs Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 20251-20257

66.       

Chen,Zheng; Gu,Zhi-Gang; Fu,Wen-Qiang; Wang,Fei; Zhang,Jian

A Confined Fabrication of Perovskite Quantum Dots in Oriented MOF Thin Film

Acs Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 28737-28742

67.       

Huang,Huayin; Bian,Guangling; Zong,Hua; Wang,Yabai; Yang,Shiwei; Yue,Huifeng; Song,Ling; Fan,Hongjun

Chiral Sensor for Enantiodiscrimination of Varied Acids

Organic Letters, 2016, 18, 2524-2527

68.       

Wei-Feng Zheng,Pranjal Protim Bora,Gui-Jun Sun,Qiang Kang

Rhodium-Catalyzed Regio- and Stereoselective [2 + 2] Cycloaddition of Allenamides

Organic Letters, 2016, 18, 3694-3697

69.       

Gu, Zhi-Gang; Fu, Wen-Qiang; Wu, Xin; Zhang, Jian

Liquid-phase epitaxial growth of a homochiral MOF thin film on poly(L-DOPA) functionalized substrate for improved enantiomer separation

Chemical Communications, 2016, 52, 772-775

70.       

Fang,Wei-Hui; Zhang,Lei; Zhang,Jian; Yang,Guo-Yu

Halogen dependent symmetry change in two series of wheel cluster organic frameworks built from La-18 tertiary building units

Chemical Communications, 2016, 52, 1455-1457

71.       

Xu, Zhong-Xuan; Ma, Yu-Lu; Zhang, Jian

Enantiopure anion templated synthesis of a zeolitic metal-organic framework

Chemical Communications, 2016, 52, 1923-1925

72.       

Xingjun Li,Xueyuan Chen,Feilong Jiang,Lian Chen,Shan Lu,Qihui Chen,Mingyan Wu,Daqiang Yuan,Maochun Hong*

The dynamic response of a flexible indium based metal–organic framework to gas sorption

Chemical Communications, 2016, 52, 2277-2280

73.       

Zhang,Ya-Jun; Chen,Cheng; Tan,Bin; Cai,Li-Xuan; Yang,Xiao-Dong; Zhang,Jie

A dual-stimuli responsive small molecule organic material with tunable multi-state response showing turn-on luminescence and photocoloration

Chemical Communications, 2016, 52, 2835-2838

74.       

Zhang, Hai-Xia; Liu, Min; Xu, Guilan; Liu, Liyang; Zhang, Jian

Selectivity of CO2 via pore space partition in zeolitic boron imidazolate frameworks

Chemical Communications, 2016, 52, 3552-3555

75.       

Bag, Partha Pratim; Wang, Dong; Chen, Zhuo; Cao, Rong

Outstanding drug loading capacity by water stable microporous MOF: a potential drug carrier

Chemical Communications, 2016, 52, 3669-3672

76.       

Li, Wei-Jin; Feng, Ji-Fei; Lin, Zu-Jin; Yang, Ying-Long; Yang, Yan; Wang, Xu-Sheng; Gao, Shui-Ying; Cao, Rong

Patterned growth of luminescent metal-organic framework films: a versatile electrochemically-assisted microwave deposition method

Chemical Communications, 2016, 52, 3951-3954

77.       

Tang,Yu-Huan; Wang,Fei; Liu,Jin-Xiu; Zhang,Jian

Diverse tetrahedral tetrazolate frameworks with N-rich surface

Chemical Communications, 2016, 52, 5625-5628

78.       

Xu-Lin Chen,Rongmin Yu,Xiao-Yuan Wu,Dong Liang,Ji-Hui Jia,Can-Zhong Lu*

A strongly greenish-blue-emitting Cu4Cl4 cluster with an efficient spin–orbit coupling (SOC): fast phosphorescence versus thermally activated delayed fluorescence

Chemical Communications, 2016, 52, 6288-6291

79.       

Lin, Qiqiao; Li, Yuanzhen; Das, Deb Kumar; Zhang, Guoxiang; Zhao, Zhifei; Yang, Shuang; Fang, Xinqiang

N-Heterocyclic carbene-catalyzed desymmetrization of functionalized 1,4-dienes via Stetter Reaction

Chemical Communications, 2016, 52, 6459-6462

80.       

Jian-Zhen Liao,Chen Wu,Xiao-Yuan Wu,Shui-Quan Deng,Can-Zhong Lu*

Exceptional photosensitivity of a polyoxometalatebased charge-transfer hybrid material

Chemical Communications, 2016, 52, 7394-7397

81.       

Tao-Tao Liu,Jun Liang,Yuan-Biao Huang*,Rong Cao*

A bifunctional cationic porous organic polymer based on a Salen-(Al) metalloligand for the cycloaddition of carbon dioxide to produce cyclic carbonates

Chemical Communications, 2016, 52, 13288-13291

82.       

Tan,Yan-Xi ; Yang,Xue; Li,Bei-Bei; Yuan,Daqiang

Rational design of a flu-type heterometallic cluster-based Zr-MOF

Chemical Communications, 2016, 52, 13671-13674

83.       

Yu,Yinghua+; Zhu,Lei+; Liao,Yun; Mao,Zhifeng; Huang,Xueliang (Yu,Yinghua and Zhu,Lei共同第一作者)

Rhodium(II)-Catalysed Skeletal Rearrangement of Ether Tethered N-Sulfonyl 1,2,3-Triazoles: a Rapid Approach to 2-Aminoindanone and Dihydroisoquinoline Derivatives

Advanced Synthesis & Catalysis, 2016, 358, 1059-1064

84.       

Heng Zhang,Xueliang Huang

Ligand-Free Heck Reactions of Aryl Iodides: Significant Acceleration of the Rate through Visible Light Irradiation at Ambient Temperature

Advanced Synthesis & Catalysis, 2016, 358, 3736-3742

85.       

Xiangzhen Zheng,Tao Huang,Ying Pan,Wenguo Wang,Guihuang Fang,Kaining Ding,Maoxiang Wu

3,3’-sulfonyldipropionitrile: A novel electrolyte additive that can augment the high-voltage performance of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/graphite batteries

Journal of Power Sources, 2016, 319, 116-123

86.       

Tao Huang,Xiangzhen Zheng,Maoxiang Wu,Wenguo Wang,Ying Pan,Guihuang Fang

Ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate as an additive to improve the cycling performance of LiMn2O4 cathode lithium-ion batteries at elevated temperature

Journal of Power Sources, 2016, 318, 264-269

87.       

Xiangzhen Zheng,Wenguo Wang,Tao Huang,Guihuang Fang,Ying Pan,Maoxiang Wu

Evaluation of di(2, 2, 2-trifluoroethyl) sulfite as a film-forming additive on MCMB anode of lithium-ion batteries

Journal of Power Sources, 2016, 329, 450-455

88.       

Meihua Huang *,Chuxin Wu,Lunhui Guan **

Chemical corrosion of PtRuCu6/C for highly efficient methanol oxidation

Journal of Power Sources, 2016, 306, 489-494

89.       

Wei Zheng,Shanyong Zhou,Jin Xu,Yongsheng Liu,Ping Huang,Yan Liu,Xueyuan Chen

Ultrasensitive Luminescent In-Vitro Detection for Tumor Markers Based on Inorganic Lanthanide Nano-Bioprobes

Advanced Science, 2016, 3, 1600197-1600210

90.       

Zhang, Hao; Wu, Xintao

Calix-Like Metal-Organic Complex for High-Sensitivity X-Ray-Induced Photochromism

Advanced Science, 2016, 3, 1500224

91.       

Zhigang Yin,Jiajun Wei,Qingdong Zheng

Interfacial Materials for Organic Solar Cells: Recent Advances and Perspectives

Advanced Science, 2016, 3, 1500362

92.       

Heng-Yun Ye,Wei-Qiang Liao,Chun-Li Hu,Yi Zhang,Yu-Meng You,* Jiang-Gao Mao,Peng-Fei Li,and Ren-Gen Xiong*

Bandgap Engineering of Lead-Halide Perovskite-Type

Advanced Materials, 2016, 28, 2579-2586

93.       

Lin,Guiqing; Ding,Huimin; Yuan,Daqiang; Wang,Baoshan; Wang,Cheng

A Pyrene-Based, Fluorescent Three-Dimensional Covalent Organic Framework

Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 3302-3305

94.       

Zou,Guohong; Lin,Chensheng; Jo,Hongil; Nam,Gnu; You,Tae-Soo; Ok,Kang Min

Pb2BO3Cl: A Tailor-Made Polar Lead Borate Chloride with Very Strong Second Harmonic Generation

Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 12078-12082

95.       

Huajun He#,En Ma#,Yuanjing Cui#,Jiancan Yu,Yu Yang,Tao Song,Chuan-De Wu,Xueyuan Chen*,Banglin Chen*,and Guodong Qian*

Polarized three-photon-pumped laser in a single MOF microcrystal

Nature Communications, 2016, 7, 11087-11094

96.       

Kang,Zixi; Peng,Yongwu; Qian,Yuhong; Yuan,Daqiang; Addicoat,Matthew A.; Heine,Thomas; Hu,Zhigang; Tee,Lincoln; Guo,Zhengang; Zhao,Dan

Mixed Matrix Membranes (MMMs) Comprising Exfoliated 2D Covalent Organic Frameworks (COFs) for Efficient CO2 Separation

Chemistry of Materials, 2016, 28, 1277-1285

97.       

Hu,Zhigang; Peng,Yongwu; Gao,Yongjun; Qian,Yuhong; Ying,Shaoming; Yuan,Daqiang; Horike,Satoshi; Ogiwara,Naoki; Babarao,Ravichandar; Wang,Yuxiang; Yan,Ning; Zhao,Dan

Direct Synthesis of Hierarchically Porous Metal-Organic Frameworks with High Stability and Strong Bronsted Acidity: The Decisive Role of Hafnium in Efficient and Selective Fructose Dehydration

Chemistry of Materials, 2016, 28, 2659-2667

98.       

Peng,Yongwu; Kuan Wong,Wai; Hu,Zhigang; Cheng,Youdong; Yuan,Daqiang; Khan,Saif A; Zhao,Dan

Room Temperature Batch and Continuous Flow Synthesis of Water-Stable Covalent Organic Frameworks (COFs)

Chemistry of Materials, 2016, 14, 5095-5101

99.       

Zhen Wu,Jun Li,Xin Li,Min Zhu,Ke-chen Wu,* Xu-tang Tao,Bai-Biao Huang,Sheng-qing Xia

Tuning the Thermoelectric Properties of Ca9Zn4+xSb9 by ControlledDoping on the Interstitial Structure

Chemistry of Materials, 2016, 28, 6917-6824

100.  

Huang,Jing; Li,Chunsen; Wang,Binju; Sharon,Dina A.; Wu,Wei; Shaik,Sason

Selective Chlorination of Substrates by the Halogenase SyrB2 Is Controlled by the Protein According to a Combined Quantum Mechanics/Molecular Mechanics and Molecular Dynamics Study

Acs Catalysis, 2016, 6, 2694-2704

101.  

Yang,Yang; Liu,Junyang; Feng,Shi; Wen,Huimin; Tian,Jinghua; Zheng,Jueting; Schoellhorn,Bernd; Amatore,Christian; Chen,Zhongning; Tian,Zhongqun

Unexpected current-voltage characteristics of mechanically modulated atomic contacts with the presence of molecular junctions in an electrochemically assisted-MCBJ

Nano Research, 2016, 9, 560-570

102.  

Li,Liuyi; Cui,Caiyan; Su,Wenyue; Wang,Yangxin; Wang,Ruihu

Hollow click-based porous organic polymers for heterogenization of [Ru(bpy)(3)](2+) through electrostatic interactions

Nano Research, 2016, 9, 779-786

103.  

S. Kong,T. Wu,M. Yuan,Z. Huang,Q. Meng,Q. Jiang,W. Zhuang,P. Jiang and X. Bao

Dramatically Enhanced Thermoelectric Performance of MoS2 by Introducing MoO2 Nanoinclusions

Journal of Materials Chemistry A, 2016, 12, 1-9

104.  

Lin, Xiao-Xiao; Tan, Bin; Peng, Lu; Wu, Zhao-Feng; Xie, Zai-Lai

Ionothermal synthesis of microporous and mesoporous carbon aerogels from fructose as electrode materials for supercapacitors

Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 4497-4505

105.  

Huang,Zhiwei; Wu,Tianmin; Kong,Shuang; Meng,Qing-Long; Zhuang,Wei; Jiang,Peng; Bao,Xinhe

Enhancement of anisotropic thermoelectric performance of tungsten disulfide by titanium doping

Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 10159-10165

106.  

Liu,Jianqiang; Liu,Guoliang; Gu,Chuying; Liu,Weicong; Xu,Jingwen; Li,Baohong; Wang,Wenjing

Rational synthesis of a novel 3,3,5-c polyhedral metal–organic framework with high thermal stability and hydrogen storage capability

Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 11630-11634

107.  

Erhuan Zhang,Yu Xie,Suqin Ci,Jingchun Jia,Pingwei Cai,Luocai Yi,Zhenhai Wen

Multifunctional high-activity and robust electrocatalyst derived from metal–organic frameworks

Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 17288-17298

108.  

Li, Lan; Wang, Xusheng; Liang, Jun; Huang, Yuanbiao; Li, Hongfang; Lin, Zujin; Cao, Rong

Water-Stable Anionic Metal-Organic Framework for Highly Selective Separation of Methane from Natural Gas and Pyrolysis Gas

Acs Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 9777-9781

109.  

Yanqing Su,Yangxin Wang,Xiaoju Li,* Xinxiong Li and Ruihu Wang,*

Durable Imidazolium-based Porous Organic Polymers: Anion Exchange-Drived Rapid Capture and Luminescent Probe of Cr2O72-

Acs Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 18904-18911

110.  

Chen,Shu-Mei; Liu,Min; Gu,Zhi-Gang; Fu,Wen-Qiang; Zhang,Jian

Chiral Chemistry of Homochiral Porous Thin Film with Different Growth Orientations

Acs Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 27332-27338

111.  

Genfa Wen,Yingpeng Su,Guoxiang Zhang,Qiqiao Lin,Yujin Zhu,Qianqian Zhang,and Xinqiang Fang

Stereodivergent Synthesis of Chromanones and Flavanones via Intramolecular Benzoin Reaction

Organic Letters, 2016, 18, 3980-3983

112.  

Zhang,Xian; Wang,Ming-Sheng; Sun,Cai; Yang,Chen; Li,Pei-Xin; Guo,Guo-Cong

Stabilizing and color tuning pyrazine radicals by coordination for photochromism

Chemical Communications, 2016, 52, 7947-7949

113.  

Min Liu,Shumei Chen*,Tian Wen* and Jian Zhang

Encapsulation of LnIII Ions/Ag nanoparticles within Cd(II) Boron Imidazolate Frameworks for Tuning Luminescence Emission

Chemical Communications, 2016, 52, 8577-8580

114.  

Jinjie Qian,Qipeng Li,Linfeng Liang,Yan Yang,Zhen Cao,Panpan Yu,Shaoming Huang,Maochun Hong

A photoluminescent indium–organic framework with discrete cages and one-dimensional channels for gas adsorption

Chemical Communications, 2016, 52, 9032-9035

115.  

Yang,Yajun; Zhu,Cuiju; Zhang,Min; Huang,Shijun; Lin,Jingjing; Pan,Xiandao; Su,Weiping

Condensation of anthranilic acids with pyridines to furnish pyridoquinazolones via pyridine dearomatization

Chemical Communications, 2016, 52, 12869-12872

116.  

Luo,Xiaolong; Cao,Yu; Wang,Tao; Li,Guanghua; Yon,Jiangang; Yang,Yonggang; Xu,Zhongxuan; Zhang,Jian; Huo,Qisheng; Liu,Yunling; Eddaoudi,Mohamed

Host-Guest Chirality Interplay: A Mutually Induced Formation of a Chiral ZMOF and Its Double-Helix Polymer Guests

Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 786-789

117.  

Rullo, Anthony F.; Fitzgerald, Kelly J.; Muthusamy, Viswanathan; Liu, Min; Yuan, Cai; Huang, Mingdong; Kim, Minsup; Cho, Art E.; Spiegel, David A

Re-engineering the Immune Response to Metastatic Cancer: Antibody-Recruiting Small Molecules Targeting the Urokinase Receptor

Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 3642-3646

118.  

Huang,You-Gui; Shiota,Yoshihito; Wu,Ming-Yan; Su,Sheng-Qun; Yao,Zi-Shuo; Kang,Soonchul; Kanegawa,Shinji; Li,Guo-Ling; Wu,Shu-Qi; Kamachi,Takashi; Yoshizawa,Kazunari; Ariga,Katsuhiko; Hong,Mao-Chun; Sato,Osamu

Superior thermoelasticity and shape-memory nanopores in a porous supramolecular organic framework

Nature Communications, 2016, 7, 11564

119.  

Huabin Zhang,Zuju Ma,Guigao Liu,Li Shi,Jing Tang,Hong Pang,Kechen Wu,Toshiaki Takei,Jian Zhang,Yusuke Yamauchi,Jinhua Ye

Highly active nonprecious metal hydrogen evolution electrocatalyst: ultrafine molybdenum carbide

Npg Asia Materials, 2016, 8, e2931-e293-3

120.  

Shi,Xingwei; Chen,Er-Xia; Zhang,Jian; Zeng,Hongbo; Chen,Lingyun

Fabrication of ultrathin conductive protein-based fibrous films and their thermal sensing properties

Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 4711-4717

121.  

Li, Liuyi; Fang, Wei; Zhang, Peng; Bi, Jinhong; He, Yunhui; Wang, Jinyun; Su, Wenyue

Sulfur-doped covalent triazine-based frameworks for enhanced photocatalytic hydrogen evolution from water under visible light

Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 12402-12406

122.  

Peng,Yongwu; Xu,Guodong; Hu,Zhigang; Cheng,Youdong; Chi,Chenglong; Yuan,Daqiang; Cheng,Hansong; Zhao,Dan

Mechanoassisted Synthesis of Sulfonated Covalent Organic Frameworks with High Intrinsic Proton Conductivity

Acs Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 18505-18512

123.  

Yu,Panpan; Li,Qipeng; Hu,Yue; Liu,Nannan; Zhang,Lijie; Su,Kongzhao; Qian,Jinjie; Huang,Shaoming; Hong,Maochun

Cuboctahedron-based indium-organic frameworks for gas sorption and selective cation exchange

Chemical Communications, 2016, 52, 7978-7981

124.  

Zhang huabin,Ma Zuju,Duan Jingjing,Liu Huimin,Liu Guigao,Wang Tao,Chang Kun,Li Mu,Shi Li,Meng Xianguang,Wu Kechen,Ye Jinhua

Active Sites Implanted Carbon Cages in Core Shell Architecture: Highly Active and DurableElectrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction

Acs Nano, 2016, 10, 684-694

 


Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences
Address: 155 Yangqiao Road West,Fuzhou,350002,P.R.China Tel: 0591-83714517 Fax: 0591-83714946 E-mail: fjirsm@fjirsm.ac.cn
Copyright @ 2000-2009 fjirsm. All rights reserved.